Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Kontakt

Kontakt

Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

  • e-mail: info@fundfilm.pl
  • biuro: ul. Szpitalna 5/6, 00-031 Warszawa
  • konto bankowe: mBank 29 1140 2004 0000 3902 7533 9817
  • adres rejestrowy: ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa
  • NIP: 521 36 75 718

 

 

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Filmowa i. Władysława Ślesickiego z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5/6, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: info @ fundfilm.pl . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt (w tym dostawcy usług informatycznych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji oraz jej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku: a) nawiązania kontaktu — informujemy, że dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane w procesie rekrutacji na poprzednie edycje programów realizowanych przez Fundację lub pozyskane z legalnych, ogólnie dostępnych źródeł; b) odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję — informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na wskutek Pani/Pana zapytania bądź wniosku.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Wiadomości wysyłane z adrersów mailowych @fundfilm.pl  oraz  @doclab.pl  są kierowane jedynie do użytku podmiotów lub osób, do których są adresowane. W związku z tym mogą zawierać informacje kierowane wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli osoba otrzymująca wiadomość nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy o zawiadomienie o tym nadawcy wiadomości odpowiadając na nią, a następnie o skasowanie jej. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych działań, może być ono uznane za naruszające prawo.