Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Programy » Impakt » Co to jest

IMPAKT

Intensywny program rozwoju dla producentów filmowych i współpracujących z nimi twórców.

IMPAKT logo.jpg

Jesteś producentką / producentem, chcesz rozwijać swoje umiejętności i produkować filmy na duży ekran? Masz pomysł na autorski film dokumentalny lub fabularny? Lub właśnie zgłosił/-a się do Ciebie reżyser/-ka lub scenarzysta/-tka z fantastycznym treatmentem? Brakuje Wam jednak motywacji, rady, wsparcia, deadlinów, żeby ruszyć z miejsca? Nie macie pewności, czy Wasza wizja filmu jest jasna i taka sama dla Was obojga? Nie wiecie jak rozmawiać na trudne tematy: odpowiedzialności, finansów, zmian scenariuszowych, final cut? Nie macie synopsisu, który porusza emocje, zapada w pamięć i pozycjonuje projekt, pomysłu na wizualne przedstawienie projektu, wahacie się co do strategii produkcji, promocji i komunikacji? Potrzebujecie wsparcia by zamienić Wasz pomysł w opartą na mocnej konstrukcji opowieść filmową? Ciągle brakuje Wam czasu żeby się spotkać i skupić?

Zapraszamy do wyruszenia we wspólną drogę, podczas której w bezpiecznej, inspirującej przestrzeni wesprzemy Was w postawieniu pierwszych kroków w roli producenta nowego projektu. Na warsztatach IMPAKT nie ma niewłaściwych pytań, odpowiedzi zawsze są szczere, a krytyka konstruktywna. Chcemy dodać Wam skrzydeł i dobrej energii do działania, a także wyposażyć Was w konkretne narzędzia umożliwiające skuteczne realizowanie filmów fabularnych i dokumentalnych. W trakcie IMPAKT-u Wasze projekty zyskają nie tylko szansę na rozwój w atmosferze twórczej dyskusji, ale także niezbędne akcesoria: synopsis, logline, prezentację wizualną, pitching, plan finansowy, strategię finansowania i komunikacji, a Wy jako producenci zostaniecie przygotowani do pracy w fabularnym kinie artystycznym i dokumencie, gdzie szczególnie ważne jest umiejętne łączenie skuteczności i walki o projekt z wrażliwością i otwartością na nietypowe, kreatywne pomysły.

 

IMPAKT_4.jpg

Więcej informacji o pierwszej sesji programu IMPAKT >>>


IMPAKT wykorzystuje najskuteczniejszą metodę pracy warsztatowej, wykorzystywanej przez czołowe międzynarodowe programy dla producentów, jaką jest działanie na projektach uczestników. Dzięki indywidualnej i grupowej pracy, uczestnicy w trakcie trwania warsztatów stają przed realnymi, wymagającymi rozwiązania trudnościami. Mają w ten sposób szansę przećwiczyć się w złożonych sytuacjach, pojawiających się w kontakcie z autorem i reżyserem projektu, jak również wypracować zdolność samodzielnej pracy i dobierania środków i metod działania zgodnie ze specyfiką danego projektu filmowego, pozostając jednocześnie w zgodzie ze sobą.

W części zajęć biorą udział współpracujący z producentami reżyserzy lub scenarzyści — autorzy projektów zgłoszonych na IMPAKT. Pozwala to przede wszystkim na stworzenie przestrzeni, w której wszystkie strony mogą dopracować pomysł i wyklarować wspólną wizję, a także uzyskać pewność, że są jednomyślni co do kształtu projektu oraz grają do jednej bramki. W trakcie warsztatów wszystkie strony zyskują świadomość istotnych dla każdej z nich walorów projektu i umiejętność wspólnego dochodzenia do rozwiązań, które pozwolą je z powodzeniem zrealizować.

IMPAKT jest intensywnym 15-dniowym programem warsztatowym. Przygotowuje młodych producentów filmowych do specyfiki pracy w kinie autorskim. Za twórcami muszą stać efektywni producenci, potrafiący połączyć sztukę z podejściem biznesowym: wypracować wspólną wizję filmu, zdobyć środki na jego realizację i wprowadzić go na rynek. Kino autorskie wymaga znajomości specyfiki pracy przy projektach artystycznych, finansowanych głównie ze środków publicznych, z artystami o bardzo wysokim poczuciu niezależności oraz – z drugiej strony – stawiania czoła coraz wyższym wymogom stawianym przez rynek polski i międzynarodowy w zakresie dystrybucji i promocji filmu.

Program realizujemy na trzech płaszczyznach:


PŁASZCZYZNA WIEDZY:

— development projektu: cele i mechanizmy 

— jak wydobyć potencjał z pomysłu i zbudować zespół

— prace scenariuszowe 

— zmiany na rynku filmowym dotyczące finansowania i dystrybucji

— rosnąca rola i metody promocji filmu już na wczesnym etapie jego powstawania

— rola networkingu oraz prezentacji projektu na rynku międzynarodowym 

— zasady prowadzenia firmy produkcyjnej

— zasady i dobre praktyki współpracy z twórcami

— prawo autorskie, zapisy w umowach 

 pejzaż i zasady koprodukcji międzynarodowych

— metody zarządzania projektem, firmą i swoją karierą zawodową

— metody promocji projektu na każdym etapie jego realizacji

Ta część programu będzie prowadzona w formie prezentacji,  masterclass i case studies.


PŁASZCZYZNA  UMIEJĘTNOŚCI:

Każdy z elementów wymienionych powyżej będzie miał swoją odsłonę warsztatową, tak aby przekazywana wiedza nabrała charakteru praktycznego i stała się podstawą pracy nad konkretnym zagadnieniem w parze producent-autor projektu. Dla przykładu, planujemy warsztatowe negocjacje umowy pomiędzy producentem i scenarzystą/reżyserem, wspólną pracę nad pisaniem tekstów promocyjnych,  tworzeniem koncepcji moodbooków, trailerów itp. 

Ponieważ osią i sercem prac podczas programu jest projekt, z jakim zgłasza się producent i jego autor, dużo przestrzeni poświęcimy na merytoryczną pracę nad pomysłami, z którymi zgłosili się uczestnicy. Będą to grupowe omówienia projektów oraz indywidualne konsultacje.


PŁASZCZYZNA POSTAW:

Produkcja filmu to dla producenta i autora bardzo trudne doświadczenie. Zarówno od strony organizacyjnej, finansowej, twórczej, ale też osobistej i  emocjonalnej. Mimo rosnącej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku filmowego oraz roli producenta w tym systemie, wciąż nietrudno o nieporozumienia i napięcia w tej relacji. A przecież w obliczu zalewu treści audiowizualnych doprowadzenie projektu filmowego do skutku to coraz bardziej skomplikowane zadanie, wymagające połączonego wysiłku tego najważniejszego w całym procesie produkcji, symbiotycznego duetu producent – autor. 

Dlatego podczas naszego programu uczestnicy nie tylko rozwiną swój projekt i uporządkują swoja wiedzę na temat branży filmowej, nie tylko wypróbują szereg narzędzi, które pomagają pracować nad projektem, ale także przejdą wraz z nami przez sytuacje i ćwiczenia warsztatowe, które pomogą im zbudować ramy partnerskiej relacji pomiędzy producentem a twórcą.

Przełamując schematy klasycznej edukacji opartej na podziałach, zaproponujemy modele dobrej  współpracy producent-twórca, kwestionujących podejście „my kontra oni” na rzecz zaufania, współodpowiedzialności, współdziałania i zaangażowania.


Na zakończenie programu każdy przygotowuje materiał wizualny, tzw. „2-pager”, przedstawiający projekt w zwięzłej, atrakcyjnej formie oraz prezentuje się  wybranemu gronu ekspertów, którzy zapewnią profesjonalny feedback (w formule spotkań networkingowych one-on-one).

 

Dla kogo jest IMPAKT?

Dla producentów: debiutujących i na początku drogi zawodowej, którzy zrealizowali maksymalnie jeden film pełnometrażowy i obecnie przygotowują się do pracy nad kolejnym projektem.

Mogą to być osoby posiadające własne firmy producenckie, ale także freelancerzy lub osoby na co dzień związane z większymi domami produkcyjnymi. Kierownicy produkcji, junior producers, debiutujący producenci – to również adresaci IMPAKTU. Zapraszamy też np. managerów kultury, kierowników projektów, którzy pragną rozwijać umiejętności na polu filmowym.

W programie biorą też udział reżyserzy lub scenarzyści/autorzy projektu. Ich obecność jest obowiązkowa na części zajęć.

Fakt ukończenia szkoły filmowej jest dodatkowym atutem – ale nie wymogiem.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć zwięzły opis projektu (treatment do 5 000 znaków), jaki chcieliby zrealizować. Producent powinien też dołączyć krótki list, w którym przedstawi swoją motywację do uczestnictwa w programie oraz swoje zawodowe plany na najbliższą przyszłość, a także biogramy: swój i współpracującego twórcy (reżysera lub scenarzysty).

Jak długo trwa?

Czas trwania: 15 dni w okresie od końca września 2021 do marca 2022, w trybie 3-dniowych całodziennych sesji warsztatowych co 3-4 tygodnie.  Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów opartych na mentoringu, case studies, masterclassach oraz pracy indywidualnej. 


Kto będzie prowadzić program?

Wśród prowadzących znajdą się czołowi polscy producenci, reżyserzy, scenarzyści i konsultanci scenariuszowi, prawnicy oraz specjaliści od promocji, dystrybucji i prowadzenia biznesu: Anna Wydra, uznana producentka m.in. nominowanego do Oscara „Królika po berlińsku” oraz „Komunii”; Andrzej Mellin, kierownik katedry scenariopisarstwa PWSTFiT; Joanna Solecka, międzynarodowa specjalistka od filmowego PR i marketingu; Ana Brzezińska, specjalistka od nowych mediów, reżyserka filmów dokumentalnych; Weronika Czołnowska, Head of Industry Polish Days na Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty; Małgorzata Świderska, reżyserka filmowa i telewizyjna; Joanna Szymańska, dyrektorka programowa Atelier Scenariuszowego i konsultant ds. projektów dokumentalnych z HBO Polska; producent Maciej Kubicki, współwłaściciel firmy Telemark oraz mec. Katarzyna Kosicka-Polak z Kancelarii MKZ Partnerzy oraz zespół psycholożek: Aleksandra Zienowicz, Ewa Serwotka, Pola Weiner.

Gdzie odbywają się spotkania?

W związku z pandemią koronawirusa zarówno IMPAKT może być realizowany w formie online lub hybrydowej. W przypadku spotkań poza przestrzenią wirtualną, warsztaty odbędą się  w Warszawie. 


Ile kosztuje uczestnictwo?

1200 zł (+VAT) za cały program (płatne po zaakceptowaniu zgłoszenia i wystawieniu faktury). Aplikacja na program – 50 zł za każde głoszenie (jeden kandydat – producent – może zgłosić maksymalnie dwa projekty). Opłata za zgłoszenie powinna mieć tytuł „wpłata na cele statutowe Fundacji”.

 


Termin zgłoszeń: 

Zgłoszenia można dokonać po linkiem: formularz.impakt.fundfilm.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 7.07.2021 roku, do godz. 23.59.

Regulamin i formularz.impakt.fundfilm.pl znajdują się na www.fundfilm.pl. Pytania prosimy wysyłać na: info@fundfilm.pl 


Organizator:

IMPAKT realizowany jest przez pomysłodawców i pierwszych prowadzących Kursu dla Kreatywnych Producentów (realizowanego w latach 2010-2015 w Szkole Wajdy) – pierwszego tego typu programu w Polsce, który zyskał duże uznanie i zebrał świetne opinie w środowisku filmowym. 

Organizatorem programu IMPAKT jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, która od 2015 roku prowadzi największy w Polsce program dla dokumentalistów DOC LAB POLAND. Efektem dotychczasowych pięciu edycji jest ok. 120 rozwijanych lub pitchowanych projektów, z których powstało już ok. 40 filmów zdobywających laury na całym świecie. Co roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywa się ponad 300 indywidualnych spotkań koprodukcyjnych i dystrybucyjnych. Fundacja jest także organizatorem jedynego w Polsce międzynarodowego Marketu Koprodukcyjnego dla dokumentalistów CEDOC Market (co roku ponad 400 spotkań), programu Doc Hot Selection, w ramach którego prezentowane są najlepsze i najczęściej nagradzane polskie filmy dokumentalne ostatnich lat, a także programu Doc Development, polegającego na rozwoju projektów dokumentalnych na wczesnym etapie. 

Program IMPAKT uzyskał dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wartości, którym hołduje program IMPAKT

INNOWACJA
MOTYWACJA
PROGRES
AKTYWIZACJA
KREATYWNOŚĆ
TEAMWORK 


Filary programu IMPAKT

INFORMACJE – prawne, finansowe, biznesowe
MARKETING – od początku pracy nad projektem
PRODUKCJA – narzędzia do efektywnej realizacji filmu
ANALIZA – praca nad tekstem, development projektu
KOOPERACJA – między producentem i twórcą
TUTORING – partnerskie podejście ekspertów


Co wyróżnia program IMPAKT?

INDYWIDUALNOŚĆ – indywidualne podejście
MOŻLIWOŚCI – prezentacja zasad, technik i potencjału
PROCES – nacisk na rozwój projektów
AUTORYTET – najlepsi tutorzy
KWALIFIKACJE – nabywanie nowych umiejętności
TRENING – praktyka, nie teoria


W skrócie:

IMPAKT (pol.) – zderzenie dwóch ciał niebieskich w kosmosie
IMPACT (ang.) – wpływ, efekt

Chcemy zderzyć ze sobą producenta i twórcę, tak by ich wspólna praca przyniosła najlepsze efekty, a ich projekt wystartował w kosmiczną podróż!

  «   Wstecz