Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Programy » Impakt » Co to jest

IMPAKT

Intensywny program rozwoju dla producentów filmowych i współpracujących z nimi twórców rozpoczął się 21 października 2019 r.

IMPAKT logo.jpg

 

Rozwój projektów — przygotowanie do produkcji filmów.

Każdy projekt filmowy jest jak start-up. Najważniejszy jest pomysł, ale potrzeba też strategii jego rozwoju, realizacji, promocji i dystrybucji. Potrzeba zespołu, który będzie z pasją wprowadzał ten pomysł w życie, oraz sieci partnerów, którzy zapewnią potrzebne wsparcie.

Osią i celem IMPAKTU jest kompleksowe przygotowanie projektu filmu albo serialu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego do zaistnienia na rynku filmowym, zdobywania funduszy i pozyskiwania partnerów. Uczestnicy-producenci zgłaszają się do programu z projektem, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby wkrótce zrealizować, znajdującym się we wczesnej fazie developmentu lub na etapie pomysłu.

IMPAKT_4.jpg

Więcej informacji o pierwszej sesji programu IMPAKT >>>

W programie biorą też udział współpracujący z producentami reżyserzy lub scenarzyści — autorzy projektów zgłoszonych na IMPAKT.  Ich obecność jest obowiązkowa na części zajęć — w ramach sesji zostanie przeprowadzony development ich projektów. Wezmą także udział w warsztatach mających na celu wypracowanie zasad dobrej współpracy z producentem. 

Program realizujemy na trzech płaszczyznach:


PŁASZCZYZNA WIEDZY:

— development projektu: cele i mechanizmy 

— jak wydobyć potencjał z pomysłu i zbudować zespół

— prace scenariuszowe 

— zmiany na rynku filmowym dotyczące finansowania i dystrybucji

— rosnąca rola i metody promocji filmu już na wczesnym etapie jego powstawania

— rola networkingu oraz prezentacji projektu na rynku międzynarodowym 

— zasady prowadzenia firmy produkcyjnej

— zasady i dobre praktyki współpracy z twórcami

— prawo autorskie, zapisy w umowach 

 pejzaż i zasady koprodukcji międzynarodowych

— metody zarządzania projektem, firmą i swoją karierą zawodową

— metody promocji projektu na każdym etapie jego realizacji

Ta część programu będzie prowadzona w formie prezentacji,  masterclass i case studies.


PŁASZCZYZNA  UMIEJĘTNOŚCI:

Każdy z elementów wymienionych powyżej będzie miał swoją odsłonę warsztatową, tak aby przekazywana wiedza nabrała charakteru praktycznego i stała się podstawą pracy nad konkretnym zagadnieniem w parze producent-autor projektu. Dla przykładu, planujemy warsztatowe negocjacje umowy pomiędzy producentem i scenarzystą/reżyserem, wspólną pracę nad pisaniem tekstów promocyjnych,  tworzeniem koncepcji moodbooków, trailerów itp. 

Ponieważ osią i sercem prac podczas programu jest projekt, z jakim zgłasza się producent i jego autor, dużo przestrzeni poświęcimy na merytoryczną pracę nad pomysłami, z którymi zgłosili się uczestnicy. Będą to grupowe omówienia projektów oraz indywidualne konsultacje.


PŁASZCZYZNA POSTAW:

Produkcja filmu to dla producenta i autora bardzo trudne doświadczenie. Zarówno od strony organizacyjnej, finansowej, twórczej, ale też osobistej i  emocjonalnej. Mimo rosnącej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku filmowego oraz roli producenta w tym systemie, wciąż nietrudno o nieporozumienia i napięcia w tej relacji. A przecież w obliczu zalewu treści audiowizualnych doprowadzenie projektu filmowego do skutku to coraz bardziej skomplikowane zadanie, wymagające połączonego wysiłku tego najważniejszego w całym procesie produkcji, symbiotycznego duetu producent – autor. 

Dlatego podczas naszego programu uczestnicy nie tylko rozwiną swój projekt i uporządkują swoja wiedzę na temat branży filmowej, nie tylko wypróbują szereg narzędzi, które pomagają pracować nad projektem, ale także przejdą wraz z nami przez sytuacje i ćwiczenia warsztatowe, które pomogą im zbudować ramy partnerskiej relacji pomiędzy producentem a twórcą.

Przełamując schematy klasycznej edukacji opartej na podziałach, zaproponujemy modele dobrej  współpracy producent-twórca, kwestionujących podejście „my kontra oni” na rzecz zaufania, współodpowiedzialności, współdziałania i zaangażowania.


Na zakończenie programu każdy przygotowuje materiał wizualny, tzw. „2-pager”, przedstawiający projekt w zwięzłej, atrakcyjnej formie oraz prezentuje się  wybranemu gronu ekspertów, którzy zapewnią profesjonalny feedback (w formule spotkań networkingowych one-on-one).

 

Dla kogo jest IMPAKT?

Dla producentów: debiutujących i na początku drogi zawodowej, którzy zrealizowali maksymalnie jeden film pełnometrażowy i obecnie przygotowują się do pracy nad kolejnym projektem.

Mogą to być osoby posiadające własne firmy producenckie, ale także freelancerzy lub osoby na co dzień związane z większymi domami produkcyjnymi. Kierownicy produkcji, junior producers, debiutujący producenci – to również adresaci IMPAKTU. Zapraszamy też np. managerów kultury, kierowników projektów, którzy pragną rozwijać umiejętności na polu filmowym.

W programie biorą też udział reżyserzy lub scenarzyści/autorzy projektu. Ich obecność jest obowiązkowa na części zajęć.

Fakt ukończenia szkoły filmowej jest dodatkowym atutem – ale nie wymogiem.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć zwięzły opis projektu (treatment do 5 000 znaków), jaki chcieliby zrealizować. Producent powinien też dołączyć krótki list, w którym przedstawi swoją motywację do uczestnictwa w programie oraz swoje zawodowe plany na najbliższą przyszłość, a także biogramy: swój i współpracującego twórcy (reżysera lub scenarzysty).

 

Jak długo trwa?

Program potrwa  od września 2019 do kwietnia 2020 i obejmie 6 intensywnych 3-dniowych sesji.  Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów opartych na mentoringu, case studies, masterclassach oraz pracy indywidualnej. 


Kto będzie prowadzić program?

Wśród prowadzących znajdą się czołowi polscy producenci, reżyserzy, scenarzyści i konsultanci scenariuszowi, prawnicy oraz specjaliści od promocji, dystrybucji i prowadzenia biznesu: Anna Wydra (właścicielka firmy Otter Films, producentka „Królika po berlińsku” i „Krwi Boga” Bartka Konopki, „Efektu Domina” Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego oraz „Komunii” Anny Zameckiej), Monika Braid (współproducentka „Badjao. Duchy z morza” i „K2. Dotknąć nieba” Elizy Kubarskiej), Joanna Szymańska  (dyrektorka programowa „Atelier Scenariuszowego”, współwłaścicielka firmy producenckiej SHIPsBOY, współproducentka m.in. „K2. Dotknąć nieba”, „Nauki chodzenia” reż. Marcin Kopeć),  Andrzej Mellin (kierownik katedry scenariopisarstwa PWSTFiTv), Iza Igel (właścicielka Harine Fims, producenta „Płynących wieżowców” Tomka Wasilewskiego, „Dzikich róż” Anny Jadowskiej), Ana Brzezińska (Pettersdottir Media, specjalistka od nowych mediów, reżyserka filmów dokumentalnych), Joanna Solecka (szefowa polskiej gałęzi firmy Alphapanda, specjalistka od międzynarodowego marketingu i promocji)  i inni. Programem zarządza jego autorka, doświadczona producentka, wicedyrektorka DOC LAB POLAND i dyrektorka DLP Marketu Koprodukcyjnego Katarzyna Ślesicka oraz Adam Ślesicki – producent, dyrektor DOC LAB POLAND i DOC DEVELOPMENT).


Gdzie odbywają się spotkania?

Zajęcia będą się odbywały w Warszawie, w siedzibie Fundacji Filmowej  im. Władysława Ślesickiego, ul. Szpitalna 5 lok 6 lub salach zapewnionych przez partnerów.


Ile kosztuje uczestnictwo?

2000 zł (+VAT) za cały program (płatne po zaakceptowaniu zgłoszenia i wystawieniu faktury). Aplikacja na program – 50 zł za każde głoszenie (jeden kandydat – producent – może zgłosić maksymalnie dwa projekty). Opłata za zgłoszenie powinna mieć tytuł „wpłata na cele statutowe Fundacji”.


Termin zgłoszeń: 

Od 20 lipca do 20 września 2019, godz. 23.59.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.fundfilm.pl. Pytania prosimy wysyłać na: info@fundfilm.pl 


Organizator:

IMPAKT realizowany jest przez pomysłodawców i pierwszych prowadzących Kursu dla Kreatywnych Producentów (realizowanego w latach 2010-2015 w Szkole Wajdy) – pierwszego tego typu programu w Polsce, który zyskał duże uznanie i zebrał świetne opinie w środowisku filmowym. 

Organizatorem programu IMPAKT jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, która od 2015 roku prowadzi największy w Polsce program dla dokumentalistów DOC LAB POLAND. Efektem dotychczasowych pięciu edycji jest ok. 120 rozwijanych lub pitchowanych projektów, z których powstało już ok. 40 filmów zdobywających laury na całym świecie. Co roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywa się ponad 300 indywidualnych spotkań koprodukcyjnych i dystrybucyjnych. Fundacja jest także organizatorem jedynego w Polsce międzynarodowego Marketu Koprodukcyjnego dla dokumentalistów (co roku ponad 400 spotkań), programu Doc Hot Selection, w ramach którego prezentowane są najlepsze i najczęściej nagradzane polskie filmy dokumentalne ostatnich lat, a także programu Doc Development, polegającego na rozwoju projektów dokumentalnych na wczesnym etapie. 

IMPAKT jest wsparty przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Partnerami są: Mazowiecki Instytut Kultury, Mazovia Warsaw Film Commission oraz kancelaria MKZ Partnerzy.

 

Wartości, którym hołduje program IMPAKT

INNOWACJA
MOTYWACJA
PROGRES
AKTYWIZACJA
KREATYWNOŚĆ
TEAMWORK 


Filary programu IMPAKT

INFORMACJE – prawne, finansowe, biznesowe
MARKETING – od początku pracy nad projektem
PRODUKCJA – narzędzia do efektywnej realizacji filmu
ANALIZA – praca nad tekstem, development projektu
KOOPERACJA – między producentem i twórcą
TUTORING – partnerskie podejście ekspertów


Co wyróżnia program IMPAKT?

INDYWIDUALNOŚĆ – indywidualne podejście
MOŻLIWOŚCI – prezentacja zasad, technik i potencjału
PROCES – nacisk na rozwój projektów
AUTORYTET – najlepsi tutorzy
KWALIFIKACJE – nabywanie nowych umiejętności
TRENING – praktyka, nie teoria


W skrócie:

IMPAKT (pol.) – zderzenie dwóch ciał niebieskich w kosmosie
IMPACT (ang.) – wpływ, efekt

Chcemy zderzyć ze sobą producenta i twórcę, tak by ich wspólna praca przyniosła najlepsze efekty, a ich projekt wystartował w kosmiczną podróż!

  «   Wstecz