Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego

EN

Jesteś tutaj: Programy » Impakt » Co to jest

IMPAKT PRODUCERS' LAB

Program rozwoju dla producentów filmowych i współpracujących z nimi twórców.

IMPAKT logo czerwien.jpg

Cykl warsztatów IMPAKT. PRODUCERS’ LAB to okazja do wspólnego zastanowienia, jak wykorzystać potencjał projektu i wyciągnąć z niego esencję, okazja do opracowania strategii rozwoju, skonsultowania pakietu produkcyjnego lub przygotowywanego wniosku o dofinansowanie, zdobycia wsparcia i inspiracji. Pod okiem ekspertów przygotujesz: synopsis, logline, prezentację wizualną, pitching i strategię finansowania.

IMPAKT. PRODUCERS’ LAB to program wsparcia i rozwoju dla producentów, którzy pracują nad swoimi projektami we wczesnej fazie developmentu. W tym roku oferujemy krótki i intesywny wariant: podczas trzech kilkudniowych sesji, które odbędą się między listopadem 2022 a styczniem 2023 roku, będziemy pracować nad rozwojem projektów, z uwzględnieniem następujących obszarów:

– praca nad scenariuszem
– tworzenie strategii produkcyjnej
– plany finansowe i kwestie prawne
– zarządzanie projektem i zespołem
– zarządzanie ryzykiem
– współpraca z koproducentami
– budowanie ekipy oraz umiejętne rozkładanie energii swojej i współpracowników w długim procesie produkcji.

Wszystkie te kwestie uczestnicy przećwiczą podczas zajęć warsztatowych, omówią z doświadczonymi ekspertami a także bezpośrednio opracują na własnych projektach filmowych, z którymi zgłoszą się na IMPAKT. PRODUCERS’ LAB. Zajęcia będą polegać na praktycznej pracy w grupie oraz indywidualnych spotkaniach z wybranymi ekspertami. Planowana ilość dni zajęć to 8, a maksymalna ilość projektów biorących udział w warsztatach: 10.

Program ma za zadanie przygotować producentów do realizacji projektu, z jakim się zgłaszają. Określenie jego celów oraz planów zawodowych producenta jako osoby jest dla nas w tym procesie kluczowe. Zapewniamy życzliwą, nieformalną atmosferę, która jest dodatkowym źródłem inspiracji, wsparcia i zachęty do działania. Uczestnictwo w IMPAKT. PRODUCERS’ LAB daje także możliwość nawiązania cennych kontaktów branżowych – z ekspertami, wykładowcami i uczestnikami.

W części zajęć biorą udział współpracujący z producentami reżyserzy i/lub scenarzyści — autorzy projektów zgłoszonych na IMPAKT. Producers’ Lab. Pozwala to przede wszystkim na stworzenie przestrzeni, w której wszystkie strony mogą dopracować pomysł i wyklarować wspólną wizję, a także uzyskać pewność, że są jednomyślni co do kształtu projektu oraz grają do jednej bramki.

Do uczestnictwa w IMPAKCIE zapraszamy zarówno osoby posiadające własne firmy producenckie, jak i freelancerów, kierowników produkcji z ambicjami rozwoju, junior producers lub osoby na co dzień związane z większymi domami produkcyjnymi.

Głównymi tutorkmi IMPAKT. Producers Lab są jego autorki, producentki filmowe Katarzyna Ślesicka i Anna Wydra, a także zaproszeni eksperci, związani na co dzień z czołowymi firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi, z Polski i zagranicy.

W programie bierze udział 10 wyselekcjonowanych producentów z projektami (fabularnymi lub dokumentalnymi). Kryteria wyboru kandydatów to ich doświadczenia filmowe, list motywacyjny oraz zgłoszony projekt. Koszt 1000 zł + VAT za projekt (maksymalnie 2 osoby). Zgłoszenia można dokonać po linkiem: formularz.impakt.fundfilm.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2022, do godz. 23.59.

W tym roku, podczas czwartej edycji IMPAKT-u, cykl warsztatów jest o połowę krótszy z uwagi na brak kontynuacji dofinansowania przez instytucje publiczne.

 

 

 

Więcej o poprzednich edycjach programu IMPAKT

Każdy projekt filmowy jest jak start-up. Potrzeba pomysłu, ale też strategii jego rozwoju, realizacji, promocji i dystrybucji. Potrzeba zespołu, który będzie z pasją wprowadzał ten pomysł w życie oraz sieci partnerów, którzy zapewnią potrzebne wsparcie.

Osią i celem IMPAKTU jest kompleksowe przygotowanie projektu filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego do realizacji. Uczestnicy – producenci zgłaszają się do programu z pomysłem na film, nad którym zaczęli pracować lub jaki chcieliby zrealizować wkrótce. W części zajęć uczestniczą także reżyserzy lub scenarzyści – autorzy zgłoszonych projektów.

Program realizowany będzie na trzech płaszczyznach:

– płaszczyźnie WIEDZY:

– development projektu: cele i mechanizmy

– prace scenariuszowe

– zmiany na rynku filmowym dotyczące finansowania i dystrybucji

– rosnąca rola i metody promocji filmu już na wczesnym etapie jego powstawania

– rola networkingu oraz prezentacji projektu na rynku międzynarodowym

– zasady prowadzenia firmy produkcyjnej

– zasady i dobre praktyki współpracy z twórcami

– prawo autorskie, zapisy w umowach

– pejzaż i zasady koprodukcji międzynarodowych

– metody zarządzania projektem, firmą i swoją karierą zawodową

– metody promocji projektu na każdym etapie jego realizacji

Ta część programu będzie prowadzona w formie prezentacji, masterclass i case studies.

– płaszczyźnie UMIEJĘTNOŚCI:

Każdy z elementów wymienionych powyżej będzie miał swoją odsłonę warsztatową, tak aby przekazywana wiedza wiedza nabrała charakteru praktycznego i stała się podstawą pracy nad konkretnym zagadnieniem w parze producent – autor projektu. Dla przykładu, organizatorzy planują warsztatowe negocjacje umowy ze scenarzystą i reżyserem, wspólną pracę nad pisaniem tekstów promocyjnych, przygotowaniem moodbooków, trailerów itp.

Ponieważ osią i sercem prac w ramach programu jest projekt, z jakim zgłaszają się producent i jego autor, dużo przestrzeni poświęcone zostanie na merytoryczną pracę nad pomysłami, z którymi zgłosili się uczestnicy. Będą to grupowe omówienia projektów oraz indywidualne konsultacje.

– płaszczyźnie POSTAWY:

Produkcja filmu to dla producenta i reżysera bardzo trudne doświadczenie. Zarówno od strony organizacyjnej, finansowej, twórczej, ale też osobistej i emocjonalnej. Mimo rosnącej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku filmowego oraz roli producenta w tym systemie, wciąż nietrudno o nieporozumienia i napięcia. W obliczu zalewu treści audiowizualnych doprowadzenie projektu filmowego do skutku to coraz bardziej skomplikowane zadanie, wymagające połączonego wysiłku tego najważniejszego w całym procesie produkcji symbiotycznego duetu reżyser-producent. 

Dlatego podczas naszego programu uczestnicy nie tylko  uporządkują swoja wiedzę na temat branży filmowej, nie tylko wypróbują szereg narzędzi, które pomagają pracować nad projektem, ale także przejdą przez rozmaite sytuacje i ćwiczenia warsztatowe, które pomogą im zbudować ramy partnerskiej relacji z twórcami.

Przełamując schematy klasycznej edukacji opartej na podziałach, organizatorzy IMPAKTU proponują modele dobrej współpracy twórca-producent, kwestionujące podejście „my kontra oni” na rzecz współdziałania, współodpowiedzialności, zaufania i zaangażowania.

Na zakończenie programu uczestnicy przygotują materiał wizualny „2-pager”, przedstawiający projekt w zwięzłej, atrakcyjnej formie oraz prezentują się wybranemu gronu ekspertów, którzy zapewnią profesjonalny feedback (w formule spotkań one-on-one).

 

 

 

  «   Wstecz